bg
Produkty

mobilné zariadenia

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím
 • sledovanie vozidiel cez mobilné zariadenie
 • aktuálne informácie o vozidle
 • detailné údaje o stave vozidla
 • zobrazenie polohy a trasy vozidla
 • prehľad o tankovaniach a PHM vozidla
 • kniha jázd vozidla
 • možnosť komunikácie priamo s vodičom
 • zobrazenie polohy mobilného zariadenia

Zoznam vozidiel

 • zoznam monitorovaných vozidiel
 • aktuálny stav vozidla
 • doplnkové informácie o vozidle (aktuálna poloha, stav paliva, teplota, meno vodiča) 
 • zobrazenie vlastnej skupiny vozidiel

Mapa vozidiel

 • zobrazenie aktuálnej polohy vozidiel
 • zobrazenie trás vozidla
 • zviditeľnenie polohy mobilného zariadenia a vozidiel na jednej mape

Kniha jázd

 • prehľad o jazdách vozidla po dňoch
 • zobrazenie trasy danej jazdy

Správy a telefonovanie

 • možnosť zatelefonovania vodičovi priamo z aplikácie
 • písanie správ vodičovi do jeho mobilného terminiálu

Náklady

 • evidovanie rôznych nákladov
 • možnosť pridania bločku o tankovaní vozidla

Bezpečnosť vozidla

 • systémový autoalarm
 • diaľkovo ovládaný imobilizér

Alarmy a upozornenia

 • automatické notifikácie o neštandardnej prevádzke vozidla
 • správy týkajúce sa prepráv, PHM, prevádzkových parametrov vozidla a servisných udalostí

Nastavenia aplikácie

 • anglická mutácia aplikácie
 • vytváranie vlastných skupín vozidiel

Zoznam vozidiel      náves

Mobilná aplikácia Mobilný Dispečer je určená pre používateľov systému Dispečer, ktorí sí chcú svoje vozidlá sledovať prostredníctvom telefónu alebo tabletu. Mobilný Dispečer zobrazuje všetky monitorované vozidla v jednom prehľadnom zozname aj spolu s detailami o vozidle. Viete tak už na prvý pohľad zistiť, či vozidlo jazdí, akou rýchlosťou ide, kde sa momentálne nachádza, kto na ňom jazdí, aký je aktuálny stav paliva v nádrži, či teplota v nákladom priestore.

V prípade vozidiel disponujúcich tachgrafom je možné snímať stav vodiča v danom vozidle. Namiesto ikonky vodiča sa potom v Knihe jázd a na Mape zobrazujú ikonky s informáciami o stave jazdy a upozornenia:

 - jazda
 - odpočinok
 - chyba
 - práca
 - zostáva 15 min. do 16 hodinového výkonu
 - 16 hodinový výkon
 - zostáva 15 min. do 9 hodinového výkonu
 - 9 hodinový výkon
 - zostáva 15 min. do 4,5 hodinového výkonu
 - 4,5 hodinový výkon

V prípade samotných vozidiel sa pri EČV vozidla zobrazujú aj ikonky rôznych stavov spojených s jazdou vozidla:

 - otvorené dvere nákladného priestoru vozidla
 - chod prídavného zariadenia (napr. kúrenie)
 - jazda s prívesným vozíkom

V aplikácii sa pri EČV vozidla objaví aj EČV návesu, ak je pri vozidle evidovaný. Súčasťou mobilnej aplikácie je aj príručka vo formáte PDF, ktorú nájdete v bočnom paneli aplikácie.

Mapa jázd      náves

Aktuálna poloha vozidla, poprípade všetkých vozidiel, sa dá zobraziť na Google mape. Farba EČV označuje, či vozidlo v danom čase jazdí (zelená), stojí (modrá) alebo stojí s naštartovaným motorom (oranžová). Mapové podklady sú k dispozícii v satelitom a mapovom rozlíšení. Spolu s aktuálnou polohou konkrétneho vozidla sa zobrazia aj základné informácie ako adresa miesta, kde sa nachádza, meno vodiča, trvanie prestávky, stav paliva, rýchlosť, ak vozidlo jazdí.

  

Kniha jázd      náves

Podobne ako v systéme Dispečer, aj aplikácia Mobilný Dispečer automaticky generuje knihu jázd monitorovaných vozidiel. Záznamy o denných jazdách vozidla obsahujú údaj o počte prejazdených kilometrov, čas, koľko jednotlivé jazdy trvali, začiatočnú a koncovú destináciu, ako aj čas začiatku a konca jazdy. Súčasťou Knihy jázd je aj hodnotenie štýlu jazdy vodiča, informácia o priemernej rýchlosti vozidla a priemernej spotrebe. Ak chcete vidieť konkrétnu trasu jazdy na mape, stačí kliknúť na daný záznam v knihe jázd a zobrazí sa celá trasa jazdy. Šípky na trase označujú smer jazdy vozidla.

  

Správy a telefonovanie    

Prostredníctvom mobilnej aplikácie Mobilný Dispečer dokážete aj priamo zatelefonovať vodičovi, Jednoducho zo zoznamu vozidiel v aplikácii kliknete na meno vodiča a aplikácia Vám daného vodiča sama vytočí. Nezabudnite si však telefónne číslo zapísať do záznamu vodiča v systéme Dispečer, aby aplikácia vedela, na aké číslo zavolať.

Ak vaši vodiči využívajú mobilný terminál (zariadenie vyvinuté na báze výkonného tabletu Samsung GT-P3100, na ktorom je fixne nainštalovaná špeciálna aplikácia poskytujúca balíky rôznych služieb určených pre prepravné spoločnosti - čítať viac), dokážete im napísať správu nielen zo systému Dispečer (Komunikátor) ale aj z mobilnej aplikácie. Pri tejto funkcii je potrebné, aby bol mobilný terminál priradený ku konkrétnemu vozidlu, ktorému chcete napísať správu. Takýmto spôsobom, formou chatu, dokážete vodičovi poslať napr. informáciu k preprave, fotku alebo iný súbor, ktorú potrebuje ku svojej práci.

 kontakt na vodiča

Náklady     

V mobilnej aplikácii je možné sledovať a evidovať rôzne náklady spojené s prevádzkou vozidla. Systém Dispečer a mobilná aplikácia Mobilný Dispečer sú vzájomne prepojené. To znamená, že ak vložíte záznam napríklad o tankovaní cez mobilnú aplikáciu, zobrazí sa aj v systéme Dispečer a naopak. Ak má vozidlo monitorované palivo prostredníctvom palivových sond (nákladné vozidlo, autobus, pracovný stroj) alebo prostredníctvom palubného počítača (osobné vozidlá, dodávky), zobrazuje sa informácia o aktuálnom stave paliva priamo v zozname vozidiel.

  

Bezpečnosť vozidla

Systémový autoalarm     

Funkcia umožňuje uzamknúť aktuálnu polohu vozidla kedykoľvek na vami zvolený čas. Ak je autoalarm na vozidle aktivovaný a poloha vozidlasa zmení, prípadne vozidlo naštartuje, ste o tejto situácii okamžite informovaní. Alarm sa zobrazí priamo v systéme Dispečer, a súčasne v mobilnej aplikácii Mobilný Dispečer (len vo verzii pre mobilné zariadenia s operačným systém Android). Môže byť odoslaný aj emailom či SMS správou na preddefinované telefónne číslo.

Diaľkovo ovládaný imobilizér     

Imobilizér môžete využívať pomcou mobilnej aplikácie Mobilný Dispečer. Jedným dotykom ho aktivujete/deaktivujete. Ak je imobilizér aktívny a vozidlo jazdí, po najbližšom vypnutí motora vozidlo už vodič nenaštartuje.

Alarmy a upozornenia     náves

Systém sleduje preddefinované parametre týkajúce sa prevádzky vozidla, trasy a pod. A ak tieto parametre nie sú dodržané, tak na to systém používateľa upozorní. To znamená, že používateľ nemusí neustále kontrolovať svoje vozidlá, ale systém ho automaticky pri neštandardných situáciách upozorní prostredníctvom vygenerovaných správ v podobe alarmov a upozornení. Zoznam alarmových notifikácií sa nachádza pod ikonkou zvončeka. Číslo pri ikonke označuje počet nevyriešených alarmov a upozornení.
Vygenerované alarmy a upozornenia sú rozdelené do niekoľkých oblastí, ktorých sa týkajú - servisné udalosti, phm, prepravy a prevádzka vozidla.

SERVISNÉ UDALOSTI

 • Upozornenie, že sa blíži termín vykonania servisnej udalosti
 • Alarm o zmeškaní termínu vykonania servisnej udalosti

MONITOROVANIE PALIVA V NÁDRŽI VOZIDLA

 • Alarm pri vzniku podozrivého úbytku paliva z palivovej nádrži
 • Alarm pri detekcii rozdielu údajov o tankovaní vozidla získaných z palivovej sondy a dokladu čerpacej stanice

VŠEOBECNÉ

 • Upozornenie na otvorené dvere nákladného priestoru
 • Alarm vygenerovaný pri stlačení tlačidla Panik
 • Alarm pri strate GPS signál vozidla
 • Alarm pri poklese napätia na autobatérii pod kritickú hodnotu
PREPRAVY

V časti Prepravy sa nachádzajú alarmy a upozornenia, ktoré sa generujú len v prípade, že používateľ má vytvorené Prepravy v Module riadenia prepráv.

Situácie, o ktorých ste v preprave informovaný:

 • Vybočenie vozidla z naplánovanej trasy
 • Nepovolené parkovanie
 • Nepovolené zastavenie
 • Neskorý príjazd do destinácie
 • Použitie tlačidla Panik
 • Nedostupné údaje o vozidle
 • Otvorenie dverí nákladného priestoru v alebo mimo určenej zóny
 • Vozidlo sa nachádza menej ako 200 km od miesta určenia
 • Príjazd do miesta nakládky/vykládky
 • Opustenie miesta nakládky/vykládky

Nastavenia aplikácie

V nastaveniach mobilnej aplikácie si môžete zvoliť jazyk aplikácie (SJ, AJ) alebo to, či chcete byť automaticky notifikovaný v prípade prijatia správy. Môžete si vytvoriť vlastnú skupinu vozidiel, filtrovať vozidlá na mape alebo ich na mape zoskupovať.

V prípade otázok alebo nápadov na vylepšenie aplikácie napíšete správu z mobilnej aplikácie priamo na Zákaznícku podporu systému Dispečer. O všetkých nových funkciách, či už mobilnej aplikácie alebo systému Dispečer, ste informovaný prostredníctvom Noviniek v mobilnej aplikácie.