bg
Napísali o nás

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

"Už v prvých mesiacoch prevádzky monitorovacieho systému sme zaregistrovali pozitívne výsledky. Prínosom sa stalo presné sledovanie našich vozidiel nielen z hľadisla prepravnej trasy, ale aj výkonu mechanizmov.

Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti

Spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., vznikla ako súkromná spoločnosť vo februári 1992. Dnes je modernou stavebnou spoločnosťou, ktorá vytvára stavebné diela vysokých úžitkových hodnôť. Počas svojho vývinu sa vyprofilovala na stredne veľkú, stabilnú a renomovanú spoločnosť na slovenskom stavebnom trhu. Podnikateľská stratégia spoločnosti je založená na princípe vzájomnej dôvery, stability a tímovej práce.

Hlavným predmetom činnosti je vykonávanie inžinierskych, bytových, občianskych a dopravných stavieb. Naša organizácia má vlastné sídlo. Vybudovala mechnizačno-opravárenské stredisko, ktoré slúži pre výrobné zázemie spoločnosti. Vo vlastnej réžii si zabezpečujeme servis a opravu celého autoparku, zámočnícke, sústružnícke, elektrokárske a stolárske práce. V podnikaní zamestnávame priemerne 240 pracovníkov, z toho v rámci dopravy a výkonu stavebných strojov 45 pracovníkov.

Firma realizuje stavebnú činnosť najmä prostredníctvom vlastného majetku. V oblasti dopravy vlastní 27 referentských vozidiel rôznych značiek, 28 dodávkových vozidiel (Renault, Peugeot, Mercedes, OPEL a iné), 23 nákladných vozidiel (Mercedes, Tatra, Škoda, Avia), 7 špeciálnych vozidiel (BUS, T815 UDS, autožeriav, T815 domiešavač, T815 CAS a iné) a 20 pracovných strojov – mechanizmov (JCB4CX, kolesové nakladače CAT, LOCUST, Bobcat, rýpadlá DH, Fiat, Cobelco atď ).

Hľadanie rezerv prinieslo racionalizáciu práce

Administratívna a organizačná náročnosť sledovania vysokého počtu vozidiel ako i konkurencia v stavebníctve si vyžiadala zefektívnenie práce a optimalizáciu nákladov v spoločnosti. Významnú rezervu sme našli v oblasti dopravy a výkonov mechanizmov, kde výšku nákladov v podstatnej miere ovplyvňoval ľudský faktor. Nemali sme dostatočne sledované reálne náklady voči výkonom dopravy. To znamená, že spotrebu PHM sme len štatisticky vyhodnocovali podľa vodičmi udávaných výkonov, pričom nebolo možné dosiahnuť nami požadované úspory. Ďalším problémom bol nekontrolovaný pohyb načich mechanizmov na stavbách, resp. cestných komunikáciách. Riešením, ako zamedziť vplyv ľudského činiteľa na tento stav, bolo vytvoriť neustály kontrolný mechanizmus.

V apríli roku 2008 sa naša organizácia rozhodla za účelom racionalizácie a ekonomického využitia vozového parku zabezpečiť satelitný monitorovací systém Dispečer.sk Nasadením systému sme očakávali zlepšenie efektivity práce a zníženia nákladov na čerpané PHM, efektívnejšie využitie mechanizmov a dopravných prostriedkov.

Pozitívne výsledky

Už v prvých mesiacoch prevádzky monitorovacieho systému sme zaregistrovali pozitívne výsledky. Prínosom sa stalo presné sledovanie našich vozidiel nielen z hľadisla prepravnej trasy, ale aj výkonu mechanizmov. Taktiež systém umožňuje aj sledovanie odpracovaných hodín pracovníkov na pracoviskách na celom území Slovenska ako aj podklad pre objektívny výpočet cestovných náhrad pracovníkov. Druhým významným prínosom bolo presné sledovanie spotreby a stavu PHM.

Pre pracovníka dopravy sa stal monitorovací systém výbornou pomôckou pri sledovaní výkonov autodopravy. Samozrejmosťou je automatické vytváranie knihy jázd s podrobnými údajmi o prevádzke vozidla. Systém taktiež umožňuje využívať funkciu automatického sledovania STK intervalov jednotlivých vozidiel, zobrazuje štatistiku pracovného nasadenia mechanizmov, je možné zadávať priamo do systému požiadavku stavbyvedúceho na prepravu, sleduje dopravné náklady na jednotlivých zákazkách.

V budúcnosti by sme radi využili nové funkcie systému Dispečer.sk a to hlavne priame prepojenie monitorovacieho zariadenia s palubným počítačom vo vozidle. Očakávame od toho presné záznamy o otáčkach stroja, teplote motora, zaťaženie náprav a ďalšie užitočné informácie o práci vozidla. Taktiež máme záujem kontrolovať prejazd našich vozidiel po diaľniciach a spoplatnených cestách prvej triedy. Monitorovací systém ich bude automaticky ohodnocovať sumou a budeme môcť skontrolovať výšky platieb za mýto.

Systém Dispečer.sk nám ponúkol kompletný prehľad a zabezpečil monitorovanie činnosti vozidiel.

Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti

Transport a logistika, č. 3/2010 str. 37

Zobraziť článok v PDF