bg
Napísali o nás

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

Skladovanie a distribúcia termolabilných liekov je jedným z odvetví, ktoré musia spĺňať tie najvyššie kritériá bezpečnosti, pretože podliehajú prísnym predpisom a smerniciam EÚ.

Jedným z odborníkov v tejto oblasti je spoločnosť INTEC PHARMA s.r.o., ktorá na slovenskom trhu pôsobí už od roku 1990. O rok neskôr sa začala špecializovať na veľkodistribúciu liekov, predovšetkým vakcín, sér, krvných derivátov a diagnostík, ktoré vyžadujú zabezpečenie chladového reťazca pri skladovaní a preprave.
 
Firma s tromi distribučnými skladmi – v Bratislave, v Žiline a v Prešove – už v roku 2006 získala certifikát ISO 9001:2000 pre činnosť veľkoobchodu s farmaceutickými výrobkami s garanciou chladového reťazca. INTEC PHARMA s.r.o. má v súčasnosti už viac než dvetisíc odberateľov z celého Slovenska, pričom najväčšie zastúpenie medzi nimi majú jednoznačne verejné a nemocničné lekárne, ambulancie, laboratóriá, ale aj iné zdravotnícke zariadenia, napr. z rezortu obrany a vnútra.
 
 
Podľa slov Ladislava Čorňáka, konateľa spoločnosti INTEC PHARMA s.r.o., bolo skutočne náročné vybudovať skladovacie priestory pre termolabilné produkty. Všetky chladiarenské priestory totiž musia byť vybavené zariadeniami na nepretržité monitorovanie a záznam teploty vrátane alarmového systému pri prekročení požadovaných teplotných intervalov so zabezpečením náhradných zdrojov energie pre chladiarenský ako aj monitorovací systém.
 
„Okrem časovo aj finančne náročnej prevádzky veľkoskladov musíme investovať veľa energie aj do pravidelných školení všetkých našich zamestnancov.“ Práve zodpovednosť pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s liekmi, je podľa Čorňáka kľúčom k utvoreniu si dobrého mena na trhu.
 
Špeciálnemu výcviku pre manipuláciu s termolabilnými tovarmi sa nevyhnú ani vodiči, ktorí zodpovedajú za ich prepravu. Kvôli termolabilným liekom a iným tovarom, ktoré by pri neodbornej preprave mimo požadovaný rozsah teplôt mohli byť poškodené alebo neúčinné, bolo potrebné prispôsobiť aj zriadenie vozového parku. Ten tvoria dodávkové vozidlá do 3,5 t vybavené izotermickou zástavbou prepravného priestoru s chladiarenským klimatizačným agregátom aj s možnosťou ohrevu a zariadením na monitorovanie prepravnej teploty. Takmer 90 % z distribuovaných produktov si totiž po celý čas musí zachovávať teplotu v rozmedzí +2 až +8 °C.
 
Ladislav Čorňák v tejto súvislosti tvrdí: „Pokiaľ chcete byť špičkou na trhu, je nevyhnutné neustále napredovanie aj vďaka novým dostupným technológiám. Takýmto prevratným krokom bola v našej firme výmena samostatných neprepojených teplotných datalogerov v prepravných priestoroch vozidiel (ktorých údaje museli byť komplikovane pravidelne odčítavané a zálohované) za moderný monitorovací systém vozidiel s monitorovaním prepravnej teploty. Už takmer desaťročie využívame systém Dispečer, ktorý zabezpečuje nepretržité online monitorovanie prepravnej teploty vo vozidlách, a zároveň poskytuje archiváciu a vyhodnocovanie teplotných údajov z ľubovoľného miesta s prístupným internetom.“ Konateľ spoločnosti INTEC PHARMA s.r.o. si tak pochvaľuje, že firma získala nielen komfortný systém monitorovania prepravnej teploty, ale aj efektívny nástroj na správu vozového parku, sledovania trás a spotreby pohonných hmôt.
 
 
Systém Dispečer podľa slov pána Čorňáka prináša benefity nielen firme INTEC PHARMA s.r.o., ale aj jej zákazníkom: „Našim odberateľom môžeme poskytnúť detailné údaje o prepravných teplotných podmienkach tovaru a trase a v prípade záujmu im vieme zabezpečiť aj samotné sledovanie prepravy. Všetky údaje sú totiž dostupné on-line, a to v reálnom čase, čo nám umožňuje okamžite odhaliť akékoľvek nežiadúce odchýlky a riziká.“
 
Konateľ spoločnosti INTEC PHARMA s.r.o. na záver konštatuje, že prínos systému Dispečer je v oblasti kvality riadenia distribúcie termolabilných liekov a tovarov skutočne významný, pretože by bez neho nebolo možné zabezpečiť garanciu teplotného reťazca pri preprave a distribúcii liekov na požadovanej úrovni. Keďže systém Dispečer zároveň zvyšuje celkovú efektivitu práce a znižuje náklady na prevádzku vozidiel, odporúča ho využívať aj ďalším firmám, ktoré disponujú vozovým parkom akéhokoľvek druhu a veľkosti.

 Transport a logistka 3/2018 Stiahnuť článok v .pdf