bg
Napísali o nás

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

Biele súpravy Volvo s modrým nápisom J.R. Steindorfer na cestách do/z Rakúska nemôžete prehliadnuť. Na značkách má TO, čo identifikuje ich príslušnosť k mestu Topoľčany. Ako sa veľký topoľčiansky dopravca prispôsobuje moderným požiadavkám v doprave?

Autodoprava je veľmi náročný druh podnikania, nielenže tu panuje veľká celoeurópska konkurencia, veď preprava tovarov sa neviaže len na malé teritóriá, ale má celoeurópske pôsobenie, čoraz častejšie musí reagovať na nové a nové „legislatívne prekážky“. Spravovať dnes medzinárodné prepravy vyžaduje veľmi dobrú a spoľahlivú podporu v IT technológiách a telematike na mieru. Uvedomuje si to aj Ing. Rudolf Páleš, konateľ spoločnosti J.R. Steindorfer – doprava a obchod, spol. s r.o., s ktorým sme sa porozprávali o tom, aké systémy manažmentu autoparku využíva v každodennej praxi.

Ako vznikla spoločnosť J.R. Steindorfer – doprava a obchod,spol. s r.o.?

Základom je meno Rupperta Steindorfera, ktorý založil v Rakúsku dopravnú spoločnosť v roku 1968. Po spoločensko-politických zmenách vznikla v roku 1991 dcérska  rma STEINDORFER v Prahe, ktorá po rozdelení Československa našla svoj nový domov v Topoľčanoch. Od roku 1999 začala dopravná spoločnosť J.R. Steindorfer pôsobiť vo vlastnom areáli „J.R.´s World“ v Topoľčanoch. V nových priestoroch našla základňu nielen rozširujúca sa  otila vozidiel, administratívne a logistické priestory, či autorizovaný servis úžitkových vozidiel Volvo Trucks, ale aj stanica technickej a emisnej kontroly (STK, EK). Zároveň bol celý autopark ťahačov vymenený za nové vozidlá značky Volvo FH 12, ktorý sa pravidelne obnovuje za nové vozidlá. Všetky dovtedajšie inovácie vyvrcholili v roku 2001 získaním certifikátu riadenia kvality ISO 9001:2000. Z kapacitných dôvodov ako i zvýšenia komfortu a kvality poskytovaných služieb sme areál spoločnosti rozšírili na 3,4 ha a v roku 2007 bola otvorená nová budova Stanice technickej a emisnej kontroly.

Hlavnou náplňou spoločnosti J.R. Steindorfer – doprava a obchod, spol. s r.o. je v súčasnosti vnútroštátna a medzinárodná kamiónová doprava. Operačná pôsobnosť firmy je zameraná na krajiny EÚ, so špecializáciou na Rakúsko. Prevádzkujeme 42 ťahačov Volvo FH, pracuje u nás 52 pracovníkov a 95 % prepráv smeruje do Rakúska, zvyšok prevažne do Nemecka a Talianska. Máme 18 nových ťahačov Volvo FH Euro 6, 5 ťahačov Volvo FH Euro 5, náš najstarší ťahač je z roku 2011. Ťahače sú spriahnuté s plachtovými návesmi KRONE, Schmitz Cargobull a Kögel. V poslednom období sme rozšírili autopark i o dve dodávky pre potreby expresných prepráv pre našich klientov.

Ako sa vo Vašej firme vyvíjala potreba aplikovania informačných systémov do vozidiel?

Postupný rozvoj firmy sa odzrkadľoval v zavádzaní nových technológií, v roku 1995 sme mali 15 súprav a o tri roky neskôr už 25 ťahačov s návesmi. Inštalovali sme satelitný komunikačný a monitorovací systém polohy vozidiel do troch áut cez modemy inštalovali rakúsky systém QTracks, od septembra 2002 sme prebrali mobilnú aplikáciu nemeckého systému Socratec, ale mali sme problémy so sieťou, systém nemal potrebné územné pokrytie. Po dvoch rokoch sme začali používať nemecký systém Euteltracks, ktorý mal moduly rozdelené na trucking, komunikáciu a navigáciu. Od roku 2010 sme prešli na holandský systém Qualcomm. Využívali sme ho sedem rokov a bol som spokojný, lenže chýbal mu technický modul a vtedy u nás vyhral volvácky Dynafleet, ktorý bol cenovo lepší a súčasťou bolo aj školenie vodičov.

Prišli však nové predpisy v EÚ o minimálnej mzde, režime jázd vodičov – vodiči sa dostávajú pod veľký tlak a neustále jazdili v strese z možných kontrol na cestách a veľkých pokút. Technické informácie o vozidlách ustúpili pred potrebou vypracovania špecifického softvérového telematického riešenia pre naše konkrétne potreby a potrebovali sme, aby bol systém jednoduchý, spoľahlivý a presný. Od apríla 2017 sme prešli k firme Aldobec technologies, s.r.o. a jej systému Dispečer.

V čom je voľba systému Dispečer pre Vás lepšia, čo rozhodlo o tomto výbere?

Máme 42 vozidiel a potrebujeme aplikácie cez tablet a mobil. Po zavedení modulov spoločnosti systému Dispečer musím povedať, že sme veľmi spokojní. Sú pružní v riešení špeciálnych požiadaviek, spolupracujú s nami ich technici a sú veľmi ústretoví a okamžite vedia riešiť naše nové potreby, dokonca sami prichádzajú s novými aplikáciami, ktoré zvyšujú spoľahlivosť, sú prehľadné, jednoducho sa s nimi pracuje a aj ja mám potrebné informácie o vozidlách on-line kedykoľvek na mobile, takže vieme na akékoľvek problémy, ktorých je v autodoprave po Európe neúrekom, reagovať prakticky okamžite, a to nám poskytuje skutočnú konkurenčnú výhodu na trhu a hlavne zvyšuje náš kredit spoľahlivosti u našich klientov. Keď zastaví policajt nášho vodiča v Rakúsku alebo Nemecku, ukáže mu náš vodič koľko v danej krajine najazdil kilometrov okamžite on-line na tablete.

A čo si veľmi vážim, v systéme Dispečer nás informujú o ďalších novinkách a možnostiach zlepšenia, na ktorých neustále pracujú a navrhujú nám riešenia. Je to dobrý pocit, keď vidíte, že sa váš dodávateľ informačných systémov o vás takto sústavne stará. Navyše už máme zaškolených dvoch svojich mechanikov, tí montujú systémy a školia pracovníkov, a to nielen pre našu firmu, ale aj pre ďalších autodopravcov v okolí Topoľčian.

Ako sa tieto technológie prejavujú u Vašich objednávateľov prepráv, Vašich klientov?

Čím presnejší a efektívnejší je informačný systém, tým sú aj naše riešenia pre klientov presnejšie a teda spoľahlivejšie. Náš operátor vypracuje najvhodnejší spôsob prepravy na základe hmotnosti a typu tovaru, resp. časových požiadaviek klienta. Zákazníkovi odporučí aj zodpovedajúci typ vozidla, množstvo naloženého tovaru, vrátane jeho bezpečného rozloženia na ploche návesu. Podľa požiadaviek je schopný vytýčiť ideálny itinerár s voliteľnými parametrami najkratšej/najrýchlejšej/najbezpečnejšej trasy. V prípade, ak zákazník potrebuje doručiť tovar systémom „Just in Time“, operátor zabezpečí v presnom časovom rozhraní vykládku v cieľovom mieste. Samozrejmosťou je poistenie prepravovaného tovaru v rámci jednej súpravy. V prípade jeho vyššej hodnoty je okamžite realizované pripoistenie. Klientovi dokážeme okamžite podľa jeho potrieb dodať informácie o tom, kde sa jeho tovar práve nachádza a v prípade poškodenia pred nakládkou, počas nakládky/vykládky a počas prepravy okamžite zdokumentovať poškodenie a riešiť situáciu prakticky online. Vylučujú sa tým prípadné ďalšie spory o rozsahu poškodenia či zodpovednosti za škodu. Vodič cez tablet či telefón odfotí preberaný tovar a ak sa vyskytne poškodenie tovaru, okamžite nás informuje a my hneď situáciu riešime so zákazníkom i poisťovňou. Pomáha to aj presnejšiemu a rýchlejšiemu riešeniu poistných udalostí.

Okrem monitorovania pohybu a lokalizovania kamióna sa nám zobrazujú aktuálne polohy, trasy, rýchlosti vozidla, spotreby paliva, dispečer môže vo zvolených časových intervaloch nielen vyhodnocovať jazdu, ale podľa aktuálnej dopravnej situácie v danom regióne i operatívne meniť jej trasu.

Návesové súpravy s označením TRANSPORTE STEINDORFER tak môžete stretnúť v plnom pracovnom tempe nielen na území našej republiky, ale aj vo väčšine krajín kontinentálnej Európy. Dnes je skupina J.R. Steindorfer viac než len prepravná firma. Zaoberáme sa medzinárodnou dopravou a službami pre koncového zákazníka. Vo svojom modernom areáli „J.R.´s World“ v Topoľčanoch poskytuje skupina firiem komplexnú škálu služieb pre oblasť kamiónovej dopravy. Pre všetkých užívateľov osobných i úžitkových vozidiel je k dispozícii pracovisko technickej a emisnej kontroly, ako i moderná umývacia linka či pneuservis.

Informácie o aktuálne poskytovaných moduloch systému Dispečer nám poskytol Ing. Ivan Hronec, konateľ spoločnosti Aldobec technologies, s.r.o.

Čo ponúka systém Dispečer dopravným spoločnostiam?

Klient má k dispozícii skutočný online systém s nepretržitým prístupom k aktuálnym údajom o vozidlách formou webovej a mobilnej aplikácie. Získa súbor štatistických informácií o vozidle, podľa údajov z tachografu vie, čo vodič aktuálne robí, či má jazdu alebo prácu, koľko mu zostáva ešte z denného výkonu, či má odpočinok, ako dlho už trvá a pod. Súčasťou systému je automaticky generovaná Kniha jázd s možnosťou zobrazenia pozície a trasy vozidla na mape ako i generovanie cestovných náhrad pre vodičov. Dopravné firmy majú k dispozícii podklady pre výkon vodiča spojený s vyplácaním minimálnej mzdy v Nemecku, Rakúsku a Francúzsku. Evidencia servisných udalostí zabezpečí, že na servis či údržbu vozidla sa už nezabudne. Záznamy rôznych druhov nákladov spojených s prevádzkou vozidla a celého vozového parku zabezpečujú rýchly pohľad na jej náročnosť. Náklady spojené s tankovaním a poplatkami za mýto je možné priamo importovať do systému, čím sa značne ušetrí čas pri evidencii týchto záznamov. Systém ponúka množstvo alarmov, ktoré včas upozornia klienta na vznik danej situácie.

Ďalšími možnosťami, ktorými si klient dokáže ušetriť značné finančné prostriedky, je snímanie štatistických údajov o vozidle priamo z palubnej jednotky vozidla, z ktorých je možné hodnotiť jazdný štýl vodičov.

V oblasti získavania informácií o palive ponúkame jeho nepretržité sledovanie pomocou elektronických sond, ktoré sa umiestňujú priamo do palivových nádrží vozidla a snímajú každú zmenu. Toto riešenie patrí medzi najpresnejšie metódy získavania informácií o palive.

Rozširujúcim modulom systému Dispečer je Modul riadenia prepráv, ktorý zabezpečuje organizáciu celého procesu prepravy od vytvorenia objednávky až po realizáciu prepravy a fakturáciu. Klient vidí všetky vytvorené prepravy prehľadne v Dispečerskej plachte či už vo webovej alebo mobilnej aplikácii. Tento nástroj je obľúbeným pomocníkom pri manažovaní prepráv u mnohých našich klientov.

Prostredníctvom špeciálnej aplikácie určenej pre vodičov nákladnej dopravy dokážu vodiči a dispečeri komunikovať v reálnom čase, zasielať si potrebné dokumenty a detaily potrebné pre realizovanie prepráv. Vodič môže využiť aj integrovanú „truck“ navigáciu v zariadení.

V prípade chladiarenských a mraziarenských vozidiel vieme priamo v nákladom priestore monitorovať teplotu pomocou niekoľkých teplotných senzorov a v reálnom čase vyhodnocovať prichádzajúce dáta, zaznamenávať prácu chladiarenského agregátu ako i snímať otvorenie nákladného priestoru.

Informačné technológie pomerne rýchlo starnú aj preto, že vývoj technológií je veľmi dynamický. Aj Vy musíte zrejme neustále inovovať, zlepšovať a nasadzovať novšie a novšie technológie. Vnímajú aj Vaši klienti spoluprácu s vami ako stále sa rozvíjajúci proces?

Určite áno. Systém Dispečer je živým systémom, ktorý sa stále dopĺňa o nové funkcie. Na trhu je už druhé desaťročie, každý rok sa vyvinie nová monitorovacia jednotka a pri inovácii samotného systému sa intenzívne pracuje aj s našimi klientmi tak, aby jeho využívanie pre nich bolo komfortnejšie.

Za rozhovor ďakuje Viliam Bujna

Transport a logistika 10/2017     Stiahnuť článok v .pdf