bg
Aktuality

Upozornenie: Táto stránka používa súbory cookies a im podobné technológie.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Viac informácií

Súhlasím

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Servisná agenda systému Dispečer umožňuje zaznamenávať udalosti týkajúce sa údržby, výjazdov a servisov spojených s vozidlom. Každá udalosť môže byť závislá od času a kilometrov. Systém automaticky tieto udalosti sleduje a včas vás upozorní na ich realizáciu.

Po kliknutí na Servisnú agendu sa zobrazí riadok s dvomi filtrami – „jedno vozidlo“ a „Vyberte vozidlo“, kde si zvolíte, či sa má zobraziť agenda pre:

 • jedno vozidlo – v druhom filtri sa zobrazí ponuka vozidiel. Po kliknutí na vozidlo v druhom filtri sa automaticky zobrazí servisná agenda vybraného vozidla
 • skupinu vozidiel – v druhom filtri sa zobrazí ponuka skupín vozidiel. Po kliknutí na skupinu vozidiel sa automaticky zobrazí servisná agenda vybranej skupiny
 • všetky vozidlá – automaticky sa pod filtrami zobrazí servisná agenda všetkých vozidiel spoločnosti
 • všetky návesy – možnosť zobrazenia všetkých udalostí pre návesy

V prehľadnej tabuľke sa zobrazia informácie o konkrétnych servisných udalostiach. Viete tak kedy bola udalosť vytvorená, akého vozidla a závady sa týka, v akom je stave ako i aké sú finančné náklady.

Vytvorenie novej udalosti

Ak chcete vytvoriť novú udalosť, stačí, ak kliknete na tlačidlo „+Nová udalosť“. Môžete si vybrať z troch typov udalostí:

 • Údržba, kontrola – vhodná pre udalosti spojené s pravidelnou starostlivosťou o vozidlo
 • Výjazd – pre situácie, kedy je potrebné k vozidlu uskutočniť výjazd asistenčnej služby
 • Servis – nečakaná udalosť, pri ktorej došlo k poškodeniu vozidla
Údržba, kontrola

V ľavej časti karty sa nachádzajú „Základné informácie“ obsahujúce:

 • Dátum - dátum pridania udalosti
 • Vozidlo - EČV vozidla/náves
 • Udalosť - názov udalosti, ktorá sa k vozidlu viaže. Používateľ si môže vybrať z už existujúcich udalostí alebo si vytvoriť vlastnú udalosť
 • Popis - popis udalosti vlastnými slovami
 • DPH – percentuálna výška DPH
 • Náklady bez DPH
 • Náklady s DPH
 • Doklad - napríklad číslo faktúry

Na pravej strany karty sa nachádzajú doplnkové informácie k danej udalosti. Môžete si vybrať, či daná udalosť má:

·        Závislosť od času

 • Začiatočný stav – dátum začatia udalosti
 • Konečný stav – dátum ukončenia udalosti
 • Interval –  rozdiel medzi konečným a začiatočným stavom, ako dlho môže trvať daná udalosť (niekedy medzi 1.11.2016 (začiatočný stav) a 30.11.2016 (konečný stav) musím prezuť pneumatiky, interval je teda 29 dní)
 • Upozorniť pred – koľko dní pred ukončením danej udalosti má systém používateľa na danú udalosť upozorniť (má ma upozorniť 7 dní pred, to znamená, že ma začne upozorňovať 23.11.2016 )

Závislosť od km

 • Začiatočný stav – stav km, pri ktorých má začať udalosť (20 000km)
 • Konečný stav – stav km, pri ktorých má skončiť udalosť (30 000 km)
 • Interval –rozdiel medzi konečným a začiatočným stavom, ako dlho môže trvať daná udalosť (každých 10 000 km treba vymeniť olej vo vozidle)
 • Upozorniť pred – koľko km pred ukončením danej udalosti má systém používateľa na danú udalosť upozorniť (upozorniť 5000 km vopred – pri 25 000 začne systém upozorňovať )

Je vybavená – po zaškrtnutí tohto políčka už nebude používateľ upozorňovaný na udalosť

Opakuje sa + vybavená – až keď sú zaškrtnuté obe tieto políčka vytvorí systém novú pripomienku s rovnakými údajmi

Ikona – k danej udalosti je možné priradiť aj konkrétnu ikonu, ktorá bude zobrazovaná v tabuľke „Servisná agenda“, ale aj v „Zozname vozidiel“.

Výjazdová udalosť

Základné informácie na karte obsahujú:

 • Dátum - dátum pridania udalosti
 • Vozidlo – vozidlo/náves na ktoré sa udalosť viaže
 • Vodič – meno a priezvisko vodiča na ktorého sa výjazdová udalosť viaže. Vodič musí byť vyplnený je to povinný údaj
 • Objednávka -  číslo objednávky
 • Stav km - stav tachometra pri ktorom sa výjazd koná (systém doplní automaticky aktuálny stav km)
 • DPH – percentuálna výška DPH
 • Náklady bez DPH
 • Náklady s DPH
 • Doklad - napríklad číslo faktúry a dátum, kedy bol doklad prijatý

Samotná výjazdová udalosť obsahuje aj rozšírené informácie:

 • Služba – názov asistenčnej služby, ktorá daný výjazd rieši
 • Závada - popis závady pre výjazdovú udalosť
 • Lokalita -  miesto, kam sa výjazd koná
 • Servis - adresa servisu
 • Termín dokončenia – dátum ukončenia servisu na vozidle
 • Riešenie – spôsob odstránenia závady
 • Poznámka – doplňujúce poznámky k servisu
Servisná udalosť

Základne informácie obsahujú:

 • Dátum - dátum pridania udalosti
 • Vozidlo – EČV vozidla alebo návesu na ktoré sa udalosť viaže
 • Prípad č. – číslo servisnej udalosti, ktoré si zadá používateľ
 • Stav km – po vybratí konkrétneho vozidla sa toto políčko automaticky vyplní
 • Poistná udalosť – možnosť previazanie servisnej udalosti s existujúcou poistnou udalosťou zaznamenanou v Agende - Poistné udalosti
 • Ťahač – v prípade, že sa servisná udalosť vzťahuje na náves a EČV návesu sa vyberie v políčku „Vozidlo“, priradí systém automaticky k návesu jeho ťahač

Doplnkové informácie obsahujú:

 • Spracovanie – spôsob, ako bude servis vykonaný
  • Vnútropodnikovo - Mechanik – v prípade vnutropodnikového spracovania servisu je možnosť k danému servisu priradiť aj konkrétneho mechanika
  • Dodávateľsky - Dodávateľ - v prípade dodávateľsky spracovaného servisu je možnosť k danému servisu priradiť aj konkrétneho dodávateľa (servisnú firmu)
 • DPH – precentuálna výška DPH
 • Náklady bez DPH
 • Náklady s DPH
 • Doklad - napríklad číslo faktúry
 • Zosobniť náklady vodičovi – náklady alebo určitú časť nákladov na servis je možné zosobniť konkrétnemu vodičovi. Táto možnosť sa zaktivuje až po zaškrtnutí okienka
 • Poznámky – poznámky k servisu
 • Termín dokončenia – kedy bude servis ukončený
 • Závada – dôvod vykonania servisu
 • Oprava – spôsob opravy

Ako byť o blížiacej udalosti automaticky informovaný?

Systém Vás na blížiacu udalosť dokáže upozorniť priamo v systéme Dispečer, mobilnou aplikáciou, SMS správou alebo emailom. Rovnako informuje aj o tom, ak už je daná udalosť zmeškaná.

V systéme Dispečer
 • ako ikonka v Zozname vozidiel - Zmeškaná udalosť sa zobrazí priamo v Zozname vozidiel pri konkrétnom aute. V prvom stĺpci sa zobrazí ikonka danej udalosti aj s jej popisom.
 • upozornenie/alarm v pravom hornom rohu - V Nastaveniach užívateľov si môžete nastaviť, aby Vás na každú blížiacu sa udalosť systém informoval zobrazením správy v pravom hornom roku pri ikonke „výkričník“ alebo „i“.
V mobilnej aplikácii

Ak sa k vozidlu viaže servisná udalosť a máte nastavené upozornenie v mobilnej aplikácii, zobrazí sa ikonka zvončeka priamo pri EČV vozidla vo Vašom mobilnom zariadení.

SMS správou

Túto možnosť si môžete vybrať v nastaveniach systému Dispečer. Konkrétne v Správe používateľov. Pozor, odosielanie SMS správ je spoplatňované.

E-mail

Ak je potrebné zrealizovať na vozidle servisný zásah, prípadne sa zmeškal termín, ktorý bol stanovený na realizáciu servisu, odošle systém automaticky email na vybranú emailovú adresu.

V prípade otázok kontaktujte našu Zákaznícku podporu na +421918 88 55 88 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..