bg


Osobné vozidlá

Monitorovanie pre

Osobné
vozidlá

Nákladné vozidlá a kamióny

Monitorovanie pre

Nákladné vozidlá a kamióny

Dodávkové vozidlá

Monitorovanie pre

Dodávkové vozidlá

Autobusová doprava

Monitorovanie pre

Autobusová doprava

Pracovné a špeciálne stroje

Monitorovanie pre

Pracovné a špeciálne stroje

Systém Dispečer

Systém Dispečer je monitorovací a riadiaci systém. Zabezpečuje komplexnú správu a GPS monitoring vozidla alebo celého vozového parku. Je plne automatizovaný. Pomocou online monitorovania vozidiel systémom Dispečer budú Vaše vozidlá vždy pod kontrolou.

Transport manažér

Transport manažér je systém riadenia prepráv vytvorený pre potreby dopravných a zasielateľských spoločností. Dopravcom ponúka množstvo funkcií, ktoré urýchľujú, sprehľadňujú a zjednodušujú prácu dispečerov a vodičov.